reus.cat
facebook
mas pintat

Mas Pintat torna a l'agost amb el casal


Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

07/06/2017
del 31 de juliol al 1 de setembre, vine al Casal!

El Casal d’Estiu 2017 de Mas Pintat s’oferirà al igual que l’any passat, a les escoles bressol municipals El Marfull i El Lligabosc, per a la prestació del servei de casals d’estiu a la primera infància durant tot el mes d’agost i com un un servei més de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística

Com cada estiu, el casal organitzarà les activitats pedagògiques a partir d’un fil conductor. En aquesta ocasió s’ha escollit la Festa Major. Els gegants, la mulassa, els nanos formaran part de les activitats previstes del casal.

Els objectius són els següents:

  • Crear un ambient de joc al voltant dels personatges festius tradicionals.

  • Potenciar la creativitat i la imaginació dels nens a través de dinàmiques de joc i de treballs manuals.

  • Adquirir el coneixement de la festa major de Reus, com un eix important i del que forma part del programa de capitalitat : Reus Capital de la Cultura Catalana d’aquest 2017.

  • Oferir un espai de suport i conciliació per a les famílies del municipi.

El servei es desenvoluparà de dilluns a divendres, del 31 de juliol a l’1 de setembre de 2017, amb la següent distribució horària:

 

-Servei d’acollida opcional: de 8 a 9 h

-Servei de casal: de 9 a 13 h (sense servei de menjador)

-Servei de menjador: de 13 a 15 h (amb servei de menjador)

 

Es podran inscriure als esmentats casals infants nascuts l’any 2017 (mentre tinguin les 16 setmanes complertes) , al 2016, al 2015 i al 2014, i germans d’aquests infants que hagin nascut els anys 2013,2012 i 2011.

Les inscripcions es faran per setmanes en relació als horaris sol·licitats.

 

1a setmana, del 31 de juliol al 4 d’agost

2a setmana, del 7 a l’11 d’agost

3a setmana, del 14 al 18 d’agost

4a setmana, del 21 al 25 d’agost

5a setmana, del 28 d’agost a l’1 de setembre.

 

Per tal d’accedir a aquestes places el pare/mare /tutor legal de l’infant haurà de presentar al registre auxiliar de l’Oficina Municipal d’Escolarització la sol·licitud de preinscripció, apartir del dia 12 de juny i fins esgotar les places disponibles, acompanyada de la següent documentació:


-si els infants ja han participat en altres activitats a Mas Pintat amb una fotocòpia de la targeta sanitària, del llibre de vacunes i una fotografia de tamany carnet.


-si és la primera vegada que realitzen una activitat al Mas Pintat també hauran de portar fotocòpia del llibre de família o un altre document que garanteixi la filiació o tutoria legal, i del DNI de la persona sol·licitant.


Les places ofertades s’atorgaran per estricte ordre de sol·licitud, regulat pel registre d’entrada de l’Oficina Municipal d’Escolarització. El justificant de pagament serà el document que regularà que la inscripció sigui vàlida. Si al cap de quinze dies naturals de la inscripció, no s’ha retornat el full de pagament a l’Oficina Municipal d’Escolarització, la inscripció es considerarà nul·la i no es reservarà la plaça.

Fitxers Relacionats: