reus.cat
facebook
mas pintat

Que fem als espais familiars de Mas Pintat?


Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

21/02/2020
Un espai de trobada amb les famílies

Als espais familiars de Mas Pintat, oferim un servei d'atenció a les famílies amb infants per donar suport a la criança i eduació dels fills i les filles. Aquests serveis estan adreçats als nens i nenes acompanyats dels adults amb qui té el lligam emocional.

El nostre objectiu és incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants, promoure els seus drets i vetllar per les seves necessitats per mitjà d'aquests espais de trobada entre famílies i infants mitjançant la intervenció dels professionals que els acompanyen.

Els espais son grupals als quals assisteixen els infants amb la persona adulta o les persones adultes que en tenen cura i es comparteixen dubtes, angoixes, il·lusions i alegries, així com també les dificultats de desenvolupar els rols parentals i els avenços evolutius de l'infants.

Son espais amb normes, horaris i calendari suficientment flexibles però a la vegada indispensables, per afavorir en les mateixes famílies un ordre i un compromís que ajudarà a cohesionar el grup i afavorirà models de relació més positius.

El nostre objectiu es facilitar un espai acollidor de trobada per les famílies, que fomenti intercanviar experiències de vida que els ajudin a "saber ser" i "saber fer" de mares i pares, i evitar l'aïllament i la solitud de les famílies amb nens i nenes petits. Donem suport als lligams emocionals entre els pares i les mares i els fills i les filles des d'una perspectiva sistèmica que facilita la mirada.

El nostre servei es disposa amb grups i fomentem el joc com a fil conductor de les sessions. Els grups de tertúlia i que el professional facilita, potencia i condueix i el moment del joc dinamitzat pels professionals dels espais que acompanyen.

L'espai familiar de Mas Pintat reconeixem la competència familiar i li donem valor i confiança, respectem el dret a la diversitat, i creiem en un concepte de suport basat en el protagonisme de totes les persones implicades.

L'espai està organitzat i estructurat en diversos racons de joc sensorial, simbòlic, de construcció que hem dissenyat en funció del coneixement de diverses pedagogies com Montessori, Pikler, Lockzy, Reggio Emilia o Waldorf.

La composició dels gups son de dotze a catorze famílies amb els seus fills i filles, amb una periodicitat d'una o dues trobades a la setmana, màxim de tres. La durada és de dues hores i sempre acompanyats per dos professionals que condueixen els grups i un facilitador que acompanya els grups de tertúlia dins el mateix espai.

Definició dels espais familiars segons edat, dia activitat, jornada i horari:

 

Espai familiar

Edat

Dia activitat

Jornada

Hora activitat

Espai familiar matí

On compartir un moment de joc i un altre de conversa i reflexió amb d’altres famílies en un mateix moment de criança

Dels gatejadors a 5 anys

Dilluns

Matí

10:30 – 12:30

Espais de joc i experimentació

Fem propostes atractives amb diferents racons on l’infant experimenta i on les famílies troben un lloc de conversa i reflexió compartint temes de criança

Dels 24 mesos a 36 mesos

Dilluns

Tarda

17:00 – 19:00

Espai nadó

On es comparteix un mateix moment de criança amb d’altres mares i pares i el seu nadó amb un temps conversa i reflexió i d’altres de joc

Recents nascuts fins a 12 mesos

Dimarts o dijous

Matí

10:30 –12:30

Espais de joc i experimentació

Fem propostes atractives amb diferents racons on l’infant experimenta i on les famílies troben un lloc de conversa i reflexió compartint temes de criança

Dels 12 mesos als 24 mesos

Dimarts

Tarda

 

17:00 – 19:00

 

Espais de joc i experimentació

Fem propostes atractives amb diferents racons on l’infant experimenta i on les famílies troben un lloc de conversa i reflexió compartint temes de criança

Dels 2 als 4 anys

Dimecres

Tarda

17:00 – 19:00

         

Lleure en família

Activitats al voltant de la cuina de temporada, sortides pels parcs de la ciutat, modelatge i disseny amb tot tipus de materials... cada setmana alternem activitats compartint en família.

Dels 4 al 7 anys

Dijous

Tarda

17:00 – 19:00

 

Les inscripcions es realitzen a la OME (Oficina Municipal d'Escolarització) de 9h. a 14h. de dilluns a divendres i s'ha d'omplir un document d'inscripció a l'espai que voleu assistir i el preu pel quadrimestre és de 60€ un quadrimestre, 90€ dos quadrimestre i 120€ tres quadrimestres.

El curs s'inicia a principis d'octubre fins al gener i del febrer al juny de cada any.