reus.cat
facebook
mas pintat

Tercer trimestre d'espais i tallers familiars - inscripcions


Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

30/03/2017
3er. trimestre. Inscripcions el 7 d'abril a la OME

El dijous 6 d'abril a les 9h. del matí, i a la oficina municipal d'escolarització (OME), c/ Rosselló de Reus, s'inicia el procès d'inscripcions d'espais i tallers familiars, de Mas Pintat, encetant un tercer trimestre d'abril a juny.

Tornem a ofertar els mateixos espais i tallers que aquest darrer trimestre, els quals son:

*Espai familiar matí (dilluns o dijous) de 10:30h. a 12:00h. families amb nens d'1 a 5 anys.

*Taller lúdic familiar (dilluns, dimarts, dimecres i dijous) de 17:15h. a 18:45h. families amb nens amb edats d'1 a 2 anys (dimarts tarda) i de 2-3 anys els dilluns o dijous i per les famílies amb nens i nenes de 4 a 8 anys els dimecres Taller de cuina amb família.

*Espai nadó (dimecres) de 10:30h. a 12:00h. mares i pares amb nadons fins a 1 any d'edat.

Per inscriure's que cal fer?

* Omplir el document adjunt senyalant el espai i taller que es desitja assistir. Poden ser un, dos o tres (45, 60 o 75€)

* Alhora de fer la inscripció a la OME cal portar: 

Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor legal

Fotocopia llibre família (totes les planes)

Fotocòpia de la targeta d'assistència sanitària del nen/a assistent

Fotocòpia del llibre de vacunes