reus.cat
facebook
mas pintat

Principis Educatius


Envia   |   Imprimeix

Mas Pintat vol oferir una mirada eclèctica de les diferents corrents pedagògiques que són més properes a una pedagogia activa i experimental. I sobretot, partint de la base del coneixement de les pròpies famílies com a eix vertebrador de cada realitat familiar.

El nostre principal objectiu és l’acompanyament en la criança, empoderar-vos en la construcció del camí del vostre propi camí. Les professionals de Mas Pintat actuem com a observadores i facilitadores del grup, que és qui ens serveix de guia. Les  interaccions amb d’altres famílies amb les que compartiu un moment vital són les que enriqueixen i donen sentit a la trobada. El nostre paper com a facilitadores consisteix en saber escoltar, observar i posar en acció diferents situacions d’aprenentatge.

En aquesta línia podeu trobar com a propostes els espais familiars, l'espai nadó, els tallers lúdics familiars, l'hort de contes, l'espai per l'alletament...

Un altre objectiu que ens fixem com a professionals és el de recollir les vostres necessitats i suggeriments que, com a família, voldríeu que la ciutat us oferís.

Els espais que us oferim estan pensats per poder crear un equipament que us sigui acollidor, les golfes del Mas us proposen un espai amb racons oberts, flexibles i adaptables al moment que ens trobem.  L’infant, al ser curiós com un científic amb necessitat d’aprendre, de descobrir i d’explorar el seu entorn, necessita molts recursos pel seu gran potencial. Per això, facilitar-li aquesta via, és assegurar-li seguretat en el seu procés d’aprenentatge.

Alguns dels pedagogs que ens han influït en aquesta proposta de treball i en la distribució i equipament dels espais han estat Montessori, Waldorf, Pikler, Malaguzzi, Aucouturier, entre d'altres.  Totes aquestes corrents enriqueixen el creixement dels infants des d’una filosofia que situa a l'infant com el centre de l'aprenentatge, ja que són ells els que ens van traçant el camí a seguir, amb una mirada de respecte cap al seu nivell evolutiu i de desenvolupament.

Pensem que per poder acompanyar en aquests moments, molts cops, necessitem també l'ajut d'un professional extern que, pel seu coneixement i experiència, ens pot ajudar amb situacions que a vegades ens són dificultoses de viure.

Per aquest motiu comptem també amb un servei de suport amb professionals de diferents disciplines, que us poden atendre de forma individualitzada i per situacions puntuals. O bé el cicle de  tallers i xerrades  “Família i ciutat, educació compartida” amb un ventall de propostes que anem renovant quadrimestralment.

L'equip actual del Mas Pintat està motivat i il·lusionat per portar a terme aquestes i altres iniciatives que puguin ser profitoses per acompanyar-vos en una parentalitat positiva.