reus.cat
facebook
mas pintat

Casal d'estiu Agost 2019 - informació i inscripcions


Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

Data inici: 
05/08/2019 - 08:00
Data final: 
30/08/2019 - 15:00
Mas Pintat

La Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística organitza un casal d'estiu per a la primera infància organitzat des de Mas Pintat, centre de suport a les famílies pel període comprés entre el 5 al 30 d'agost, ambdós inclosos.

Es podran inscriure als esmentats casals, infants nascuts a l'any 2019 (mentre tinguin les 16 setmanes complertes) al 2018, 2017 i 2016, i germans d'aquests infants que hagin nascut als anys 2015, 2014 i 2013.

L'oferta inicial es concreta en l'obertura de diverses aules amb la següent ràtio màxima:

 • Aules de 0-1 anys: 8 infants
 • Aules de 1-2 anys: 13 infants
 • Aules de 2-3 anys i germans: 20 infants

Els casals oferiran un servei des deles 8h. del matí a les 15h. del migdia,amb la següent distribució horària:

 • Servei d'acollida opcional: de 8 a 9h.
 • Servei de casal : de 9 a 13h. (sense servei de menjador)
 • Servei de menjador: de 13 a 15h. (amb servei de menjador)

Per aquells infants que utilitzin el servei de menjador, l'horari de l'àpat serà a les 12 per tal que de 13h. a 15h. puguin descansar si ho necessiten.

Les inscripcions als casals de primera infància es faran a l'Oficina Municipal d'Escolarització i s'admetran per ordre de registre a partir del dia 10 de juny i fins a esgotar places.

La documentació que cal aportar si és el primer cop que es realitza una activitat al Mas Pintat és la fotocòpia o original del llibre de família i del DNI del pare/mare o tutor legal per poder verificar. La targeta sanitària i el carnet de vacunes que s'escanejarà i retornarà.

El justificant de pagament serà el document que regularà que la inscripció sigui vàlida. Si al cap de quinze dies naturals de la inscripció no s'ha retornat el full de pagament la inscripció es considerarà nul·la i no es reservarà la plaça.

Les inscripcions es fan per setmanes i en relació als horaris sol·licitats.

 • 1a. setmana, del 5 al 9 d'agost
 • 2a. setmana, del 12 al 16 d'agost
 • 3a. setmana, del 19 al 23 d'agost
 • 4a. setmana, del 26 al 30 d'agost

Els preus quedan fixats en:

 • Servei d'acollida:12€/setmana
 • Servei casal: 36€/setmana
 • Servei menjador: 30€/setmana

El casal d'estiu del mes d'agost, de Mas Pintat, gira al voltant del centre d'interès de la festa major i el seguici festiu. Cançons, balls, tallers i diferents dinàmiques, omplen aquestes setmanes estivals d'alegria i festa per tots els infants assistents.

La nostra missió es de facilitar la conciliació entre la vida familiar i laboral de les famílies amb infants d'edats primerenques, i es per aquest motiu que durant el mes d'agost treballem per donar el major suport possible i d'oci pels infants.

 

 

 

 

 

 

Preu: 
Servei acollida : 12€ ; Servei de casal: 36€; Servei de menjador: 30€
Nid Original: 
68635
Reus.cat: 
Nom Localització: 
Mas Pintat. Centre d'Atenció a la Infància i a les Famílies
Latitud: 
41.156709
Longitud: 
1.115592