Ajuntament de Reus
facebook
mas pintat

Informació bàsica RGPD


Envia   |   Imprimeix

Informació bàsica sobre protecció de dades

 
Responsable del Tractament

AJUNTAMENT DE REUS (CENTRE D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LES FAMÍLIES “MAS PINTAT”)

N.I.F. P4312500D

Carrer de l’Abat Escarré, núm. 11 – 43204 Reus (Tarragona)

[email protected] 

Tel.: 977 010 057


Delegat de Protecció de Dades (DPD) [email protected]
Finalitat del Tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment al peu de cada formulari.
Legitimació La base jurídica que legitima el tractament serà el seu consentiment.
Cessions i/o transferències de dades Es poden preveure cessions de dades amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal.
Drets

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili indicat, a l’adreça de correu electrònic [email protected], a través de la Seu Electrònica (https://seu.reus.cat/seu/), o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reu (Tarragona).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).Addicionalment, si considera que s’estan tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.

Informació addicional Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat
Error | Mas Pintat